Get Adobe Flash player
ผู้บังคับบัญชา

sbp01
พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

snbimm03
พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ
ผบก.ตม.3

ผกก.ตม.จว.นครปฐม

s__13090864x220

ดาวโหลด
Chinese Documents

cha1

cha2

cha3

cha4

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

rtp2021_003
s__13459588
รัฐบาลอนุมัติให้คนต่างด้าวอยู่ในไทยได้จนกว่าสถานการณ์ COVID-19 จะคลี่คลาย <---- ข้อมูลเพิ่มเติมposter01


line_qrcode

cmf
facebook-banner
18520011_243049119508999_3401813247023814943_n

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง – งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตม.จว.นครปฐม พร้อมส่วนประกอบ (ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563)s_producticon_11

ประชาสัมพันธ์ ข้อควรรู้สำหรับคนไทยก่อนเดินทางไปต่างประเทศ – วิดีโอเตือนภัยคนไทยก่อนเดินทางไปต่างประเทศs_producticon_11

แจ้งประชาสัมพันธ์คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแล้ว ถ้าอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วันต้องรายงานตัวs_producticon_11

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง แนวทางการปรับปรุงการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ OSS เพื่อให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มี.ค.2561s_producticon_11

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตทํางานและการอนุญาตให้ทํางาน ตามพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ (18/10/60) s_producticon_11

เอกสารประชาสัมพันธ์สำหรับประชาขนขอความร่วมมือไม่ให้ซื้องาข้างผิดกฏหมาย (30/06/60) s_producticon_11

พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ (23/06/60) s_producticon_11

การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร (22/01/59)s_producticon_11

เอกสารประกอบการพิจารณาคำร้องขออยู่ต่อและแนวทางการตรวจเอกสาร (19/01/59)s_producticon_11

คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรางมหาดไทย เรื่องการไม่อนุญาตให้คนต่างด่าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร ๑/๒๕๕๘s_producticon_11

คู่มือสำหรับประชาชน สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองs_producticon_11

แนวทางปฏิบัติในการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกำพูชา ที่ผ่านการตรวจสัญชาติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 ต.ค.57 และ วันที่ 3 มี.ค.58


โครงการ ประชาสัมพันธ์แจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าว ตามมาตรา 38 (พรบ.คนเข้าเมือง 2522) ด้วยการ์ตูน Animation ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ เป็นการ์ตูนที่จะประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หากไม่แจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าว เพราะอาชญากรข้ามชาติไม่ได้มีอะไรบ่งบอกเลยว่าเค้าจะมาก่อเหตุในประเทศไทย ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีข้อมูลคนต่างด้าวที่บางทียังอยู่ในลักษณะเฝ้าระวัง จึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมมือกัน แจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าว ไม่ว่าจะเป็น ญาติ เพื่อน หากเป็นคนต่างด้าว ให้แจ้งที่พักอาศัยทุกครั้งนะคะ ปัจจุบันสามารถแจ้งผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้แล้วค่ะการพัฒนาหน่วย ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการจัดสร้างสถานที่จอดรถ เพื่อบริการให้กับผู้มาติดต่อราชการให้ได้รับความสะดวกสบาย และเป็นการพัฒนาสถานที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครปฐมให้มีภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้มาติดต่อราชการและผู้มาใช้บริการ


aec_banner


จริยธรรมตำรวจ

ข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ข้าราชการตำรวจทำความดี ประจำเดือน สิงหาคม 2557


top-pic

smtt002 smtt002 smtt002 smtt002

smtt002 smtt002smtt003 sm002

top-info

top-know

banner_hotline3

top-news_imm

news_581123 วันที่ ๑๕ ก.ค. ๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. พร้อมด้วย พล.ต.ท.วรเทพ เมธาวัธน์ ที่ปรึกษา(การข่าวและประชาสัมพันธ์) สตม. เข้าตรวจเยี่ยมรับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรค ของ บก.ตม.๓

อ่านต่อ..

news_581123 วันที่ ๑๓ ก.ค. ๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชัชวาลย์ วชิรปาณีกูล รอง ผบช.สตม.(ปป) เข้าตรวจเยี่ยมรับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรค ของ บก.ตม.๒

อ่านต่อ..

news_581123 วันที่ ๑๒ ก.ค. ๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชาติชาย แตงเอี่ยม รอง ผบช.สตม.(มค) และ พล.ต.ต.ชัชวาลย์ วชิรปาณีกูล รอง ผบช.สตม.(ปป) เข้าตรวจเยี่ยมรับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรค ของ บก.ตม.๑

อ่านต่อ..

news_581123 วันที่ ๑ ก.ค. ๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ทอท. ได้จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่หน่วยงาน โดยมีผู้บริหารระดับสูง ทอท.เข้าร่วมพิธี

อ่านต่อ..